Svanemerket bilvask

Uno-X Mobility har forpliktet seg til å utvikle og promotere løsninger for bærekraftig mobilitet.

Et av flere eksempler er Uno-X sin satsing på svanemerket bilvask i Norge og Danmark.

Når det nye vaskekonseptet skulle utvikles var man aldri i tvil om å introdusere en fremtidsrettet løsning for klima og miljø. Uno-X kan derfor stolt presentere en helhetlig løsning for svanemerket bilvask.
 
Elverum var først ut i Uno-Xs utrulling av svanemerkede vaskehaller i 2021. Et betydelig antall vaskehaller er planlagt for åpning og etableringstakten er forventet å øke i årene som kommer. Målet er å tilby svanemerket vask ved eller i nærheten av mange av Uno-X sine energistasjoner.
 
Svanemerkede bilvaskehaller gir flere gevinster. For det første bruker de miljømerkede vaskemidler som er skånsomme mot helse og miljø. Videre er avløpsvannet ca. 90 prosent bedre renset for olje og tungmetaller og forhindrer dermed at farlige utslipp lekker ut i miljøet. Vannforbruket er også redusert med ca. 75%. En vaskehall uten slik renseteknologi vil bruke om lag 400 liter per bil, mens en svanemerket vaskehall bruker 90 liter.