Bærekraftig mobilitet

I Uno-X Mobility er vår misjon å utvikle og promotere løsninger for bærekraftig mobilitet.

Nedenfor kan du lese om noen av våre vesentlige temaer innen bærekraft. 

Vår nyeste års- og bærekraftrapport finner du her:  Års- og bærekraftrapport

gruppenfremtid.jpg

Fornybart flytende drivstoff

Reduserer utslipp fra transportsektoren.

I tillegg til elektrifisering av transportsektoren kan andelen fornybart flytende drivstoff økes og bidra til utslippsreduksjon fra eksisterende bilpark.

Uno-X Mobility selskapene ønsker å bruke de mest klimanyttige råstoffene. Derfor har vi tatt avstand fra palmeolje og soya i drivstoff. Vi mener all etterspørselsvekst etter disse råstoffene driver økt avskoging av regnskog, direkte eller indirekte, og det vil vi ikke bidra til. 

Uno-X Norge tar avstand fra palmeolje
YX Norge tar avstand fra palmeolje

Svanemerket bilvask

Flere gevinster for klima og miljø.

Svanemerket bilvask bruker miljømerkede vaskemidler som er skånsomme mot helse og miljø. Avløpsvannet er ca. 90 prosent bedre renset for olje og tungmetaller og forhindrer dermed at farlige utslipp lekker ut i miljøet. Vannforbruket er redusert med ca. 75 prosent.

En vaskehall uten slik renseteknologi vil bruke om lag 400 liter per bil, mens en svanemerket vaskehall bruker 90 liter. I løpet av få år vil Uno-X sine vaskeanlegg spare 1 milliard liter vann årlig sammenlignet med ordinær bilvask.

Les mer om Uno-X svanemerket bilvask

Vis MOT

MOT og robuste ungdommer.

Vi har samarbeidet med den holdningsskapende organisasjonen MOT siden 2010, og har en sterk tro på MOTs arbeid.

Våre verdier og MOTs grunnverdier møtes i troen på enkeltmennesket. I likhet med MOT synes vi det er verdifullt å la seg inspirere av rollemodeller med gode holdninger og verdier - for å bygge et enda bedre samfunn.

Vi er glade for å bidra i MOTs arbeid med å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle.

Mer om vårt engasjement
MOTs hjemmeside