Vis MOT

MOT og robuste ungdommer.

Vi har samarbeidet med den holdningsskapende organisasjonen MOT siden 2010, og har en sterk tro på MOTs arbeid.

Våre verdier og MOTs grunnverdier møtes i troen på enkeltmennesket. I likhet med MOT synes vi det er verdifullt å la seg inspirere av rollemodeller med gode holdninger og verdier - for å bygge et enda bedre samfunn.

Vi er glade for å bidra i MOTs arbeid med å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle.

Mer om vårt engasjement
MOTs hjemmeside