Vår historie

Uno-X Mobility har som misjon å utvikle og promotere løsninger for bærekraftig mobilitet.

2006: Reitangruppen kjøper Hydro Texaco selskapene i Norge og Danmark. Selskapene var da 50/50 eiet av Hydro og Texaco, og historien bak disse selskapene strekker seg langt tilbake i tid.

USA: The Texas Company ble stiftet i 1902 av Joseph S. Cullinan på basis av et stort oljefunn i Texas, USA. I 1905 starter salget av bensin i USA, og den første bensinstasjonen åpnes i 1911, i Brooklyn, NY.

Norge: Norsk Hydro etableres i 1905 av Sam Eyde. Først som kunstgjødselprodusent og senere ble selskapet også en aluminiumsprodusent. På midten av 60-tallet skjedde det en epokegjørende endring innen gjødselproduksjonen, som gjorde at den ble petrokjemisk basert. Hydro fikk derfor behov for store og stabile oljeleveranser, og valgte i 1965 å gå inn i oljeletingen i Nordsjøen, som første norske selskap. I 1969 gjorde man det første oljefunnet, og Hydro var sikret tilgang på olje.
 
Danmark: I Danmark kan vi spore firmahistorien helt til bake til 1749, da firmaet I.P. Suhr og Søn ble etablert. Selskapet ble en del av Det danske kullkomani som ble oppkjøpt av Texaco, som da hadde navnet Caltex, i starten av 60 tallet. Den offisielle stiftelsesdato for Uno-X Energi i Danmark er 31.1.1907, som er stitelsesdatoen for de forenede kullimportører som ble kjøpt av Caltex i 1961.
 
I 1920 etablerer Texaco seg i Danmark, og bygde sin første konseptstasjon i 1936 tegnet av den berømte arkitekten Arne Jacobsen. Stasjonen er i dag en Uno-X og er antakelig den eldste fortsatt fungerende stasjon i Danmark. I 1930 etablerte Texaco seg i Norge, og i 1937 åpnet Texaco sin første bensinstasjon i Norge, Bispegaten 2 i Oslo. 

Sjursøya oljehavn: I 1938 ble Oslos nye oljehavn, Sjursøya, åpnet med Texaco som første leietaker. I 1970 ble Ekeberg Tankanlegg åpnet i Norge, et fjell-anlegg med enorme sisterner utsprengt, hvor oljeproduktene pumpes inn, hvilende på vannbunn som automatisk reguleres opp/ned etter mengden av olje/bensin.

70-tallet: 1970-årene var en vanskelig tid for hele bransjen, med energikriser, bilfrie weekender, et rigid maksimalprissystem og dårlig inntjening. Selvbetjente drivstoffpumper ble lansert, og de første priskriger på bensin så dagens lys.

Hydro kjøper Mobil kjeden: I 1985 etablerte Hydro seg igjen i nedstrøms olje med selskapsnavnet Hydro Olje AS, og Hydro kjøpte i 1992 opp Mobil kjeden som ble en del av Hydro Olje AS.

Hydro og Texaco fusjoneres: Etter 15 måneders forhandlinger mellom Texaco og Norsk Hydro inngås det i august 1994 en intensjonsavtale om et Joint Venture i Danmark og Norge. Det nye selskapet eies 50/50 % av de to morselskapene. På det tidspunktet var Uno-X navnet også i selskapenes portefølje. Uno-X ble etablert som lavpriskjede i Danmark i 1958, av Peder og Vitta Lysgaard som etter hvert utviklet flere virksomheter i Danmark. Lysgaards Uno-X kjede vokste, og ble solgt til Norsk Hydro i Danmark i 1990.
 
REMA bensin: I 1997 lanserte REMA 1000, REMA Bensin, et konsept med etablering av enkle selvbetjente bensinpumper utenfor REMA butikker. Driftingen av dette konseptet ble overført til Hydro Texaco i 2003.

hruppenhytexstasjon.jpg
Hydro Texaco stasjon

Reitangruppen kjøper Hydro Texaco selskapene: 1.oktober 2006 overtar Reitangruppen 100 % av aksjene i Hydro Texaco selskapene i Norge og Danmark. Det ble lagt rundt 2 milliarder kroner på bordet og man overtok 750 bensinstasjoner, flere store tankanlegg, og rundt 350 ansatte i Norge og Danmark. I tillegg kom 50% av en smøreoljefabrikk i Sverige og 50 % av en distribusjonsvirksomhet i Danmark. Hovedgrunnen til dette spektakulære kjøpet var et ønske om tilgang på butikklokasjoner langs vei.

Uno-X blir eget forretningsområde i Reitangruppen: Ved kjøpet endret selskapene navn til YX Energi. I 2009 ble forretningsområdet løftet opp i Reitansystemet som ett av fire forretningsområder på linje med REMA 1000, Reitan Servicehandel og Reitan Eiendom. Navnet ble da endret til Uno-X.

Shell 7-Eleven samarbeid: I 2008 inngikk Reitangruppen en samarbeidsavtale med Shell. 90 YX stasjoner i Norge og 60 YX stasjoner i Danmark inngikk i avtalen. Reitangruppen ønsket 7-Eleven inn på butikk langs vei og Shell ble drivstoffleverandør til Shell 7-Eleven stasjonene i begge land. Reitangruppen fikk samtidig 7-Eleven konseptet inn i butikk på Shell stasjoner i Sverige. 

Rendyrking i separate selskaper: I 2009 gjennomføres et stort rendyrkingsprosjekt og fra 1.1.2010 ble forretningsområdene i Uno-X systemet delt opp i egne selskap i forhold til de markeder man oprererer i.

Shell 7-Eleven blir YX 7-Eleven: Fra 2019 tok Reitangruppen tilbake Shell stasjonene i Norge og YX Norge ble drivstoffleverandør til 90 stasjoner som ble YX 7-Eleven. I Danmark løper avtalen fra 2008 videre.

Navnet blir Uno-X Energi: Europa og Norge har offensive mål for reduksjon av utslipp fra transportsektoren. Bensinstasjoner tilbyr derfor flere nye energiformer til kjøretøy for å bidra til å redusere utslipp. Stasjonene blir mer og mer energistasjoner. I juli 2017 endrer Uno-X Gruppen AS navn til Uno-X Energi AS og gjenspeiler utviklingen. 

Reitangruppen blir REITAN og Reitan Handel etableres: Fra januar 2021 endret Reitangruppen navn til REITAN. Fem forretningsområder ble samtidig til tre: Reitan Eiendom, Reitan Kapital og Reitan Handel. Uno-X Energi er en del av Reitan Handel ved siden av REMA 1000 Danmark, REMA 1000 Norge og Reitan Convenience. Det skal vurderes en eventuell børsnotering av Reitan Handel. 

Navnet blir Uno-X Mobility: Uno-X Energi AS har i flere år hatt som misjon å utvikle og promotere løsninger for bærekraftig mobilitet og endret navn til Uno-X Mobility AS i juni 2021. Uno-X Mobility etablerte samtidig Uno-X E-Mobility AS i Norge og Danmark. Uno-X E-Mobility selskapene får ansvaret for å etablere Uno-X lynladere på beliggenheter hvor Reitan Handel driver virksomhet. Uno-X startet tidligere i 2021 utrullingen av sitt nyutviklede konsept Uno-X Svanemerket Bilvask i både Norge og Danmark. 

Reitan Handel endrer navn til Reitan Retail: I oktober 2021 endres navnet for å gjenspeile en internasjonal virksomhet.

Selskapsstruktur i Uno-X Mobility AS: Uno-X Mobilty AS har i dag datterselskapene Uno-X Norge, Uno-X E-Mobility Norge, YX Norge, YX Smøreolje og Uno-X Forsyning i Norge, og datterselskapene Uno-X Danmark, Uno-X E-Mobility Danmark, YX Danmark og YX Smøreolie i Danmark.