Misjon og filosofi

Uno-X Mobility har som misjon å utvikle og promotere løsninger for bærekraftig mobilitet.

I Uno-X Mobility driver vi våre virksomheter basert på REITAN filosofien. Kjernen i filosofien er en sterk tro på dyktige enkeltmennesker. Vår ledelsesfilosofi er verdibasert ledelse.

Vi ønsker å være symbolet på sunn fornuft, folkelighet, usnobbethet og dyktighet. Hos oss er det ikke flaut å gjøre ting enkelt – det er genialt.

Det som besluttes skal gjennomføres. Vi setter ting ut i livet og skaper ikke unødvendig arbeid for hverandre. Våre virksomheter er organisert på en slik måte at distansen mellom beslutning og gjennomføring er kortest mulig. Vi vil drive effektivt med fokus på arbeidsoppgavene vi skal gjennomføre. Vi behandler medarbeidere, leverandører, samarbeidspartnere og kunder på en ordentlig måte, gjør de rette tingene, morer oss og arbeider hardt.

Våre verdier

  • Vi rendyrker bedriftens forretningside'
  • Vi holder en høy forretningsmoral
  • Vi skal være gjeldfri
  • Vi skal motivere til vinnerkultur
  • Vi tenker positivt og offensivt
  • Vi snakker med hverandre - ikke om hverandre
  • Kunden er vår øverste sjef
  • Vi vil ha det morsomt og lønnsomt

vareverdier