Uno-X Forsyning AS
- mer fornybart på tanken

Menneskene

I vår verdibaserte kultur har vi stor tro på enkeltmenneskets skaperkraft. I Uno-X Forsyning bygger vi store mennesker som skaper handling gjennom tillit.

En god kultur er ikke noe vi vedtar, den blir til i et samarbeid mellom engasjerte og begeistrede mennesker over mange år. I Uno-X Forsyning vil vi ha det morsomt og lønnsomt!

Mer fornybart
på tanken

- selvfølgelig uten palmeolje

Uno-X Mobility selskapene har en ambisjon om å kun selge fornybar energi i 2040.

Det er Uno-X Forsyning som skal sørge for at Uno-X Norge og YX Norge gradvis kan erstatte det fossile innholdet i sitt drivstoff med fornybart, selvfølgelig uten bruk av palmeolje.

I Forsyning velger vi de mest klimanyttige råstoffene i vårt biodrivstoff og har derfor tatt avstand fra palmeolje og soya. Ambisjonen er å ha høyest mulig andel avansert biodrivstoff. Dette får vi til ved å fremforhandle gode innkjøps- og trekkavtaler. Vi sørger også for god planlegging for innforsyning av drivstoff når det skal leveres med skip til tankanleggene våre.

Tankanleggene drifter vi med stålkontroll på helse, miljø og sikkerhet.

Når drivstoffet skal transporteres til energistasjonskjedene Uno-X, YX, YX 7-Eleven og YX Truck har transportselskapet Skanol ansvaret. Skanol A/S er 50% eiet av Uno-X Mobility.

Kontakt Uno-X Forsyning

Bærekraft

  • Vi skal ikke ha person- eller miljøskader
  • Vi skal ha en kostnadseffektiv verdikjede
  • Vi skal omsette bare fornybare produkter i 2040
  • Vi har tatt avstand fra palme og soya i biodrivstoff
  • Vi velger riktige samarbeidspartnere og leverandører
  • Våre produkter skal ha høyeste kvalitet
  • Vi skal ha pålitelig produktflyt og effektiv lagerbeholdning
  • Vi er sertifisert etter ISO 9001:2015 standardenDNV GL-logo