Samarbeid med MOT

Uno-X Mobility støtter MOTs arbeid for å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle.

Uno-X Mobility har hatt et omfattende samarbeid med organisasjonen MOT siden 2010. MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom, og har som mål å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. MOT har en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom. Modellen består av program i ungdomsskolen og videregående skole, samt tiltak på ungdoms fritidsarena. Gjennom ung til ung-formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot.

motbære.jpg

MOTs kjerneverdier:

  • MOT til å leve
  • MOT til å bry seg
  • MOT til å si nei

MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997. Initiativtakere var skøyteløperne Atle Vårvik og Johann Olav Koss.

Lær mer om MOTs arbeid her